Merkataritza-kontratazioa

 • Salerosketa eta horniketa.
 • Lankidetza eta zerbitzuak ematea.
 • Makina konplexuak erostea eta egitea.
 • Kontratazio-baldintza orokorrak.
 • Merkataritza-sareak: agentzia-, banaketa-, merkataritza-komisioko eta frankizia-kontratuak.
 • Konfidentzialtasun-akordioak (Non-Disclosure Agreements) eta lankidetza-akordioak.
 • Higiezinen eta eraikuntzaren kontratazioa (ingeniaritza eta arkitektura, eraikuntza eta obra zibila, kudeaketa eta azpikontratazioa, Project Management…).
 • Aseguruen kontratazioa (aseguru-polizak, ezbeharren kudeaketa, erreklamazioak aseguru-etxeei…).
 • Garraioa eta logistika (kontratazioa garraiolariekin eta operadore logistikoekin, garraioaren ondoriozko ezbeharren kudeaketa…).
 • Teknologia berriak eta bioteknologia (software-lagapena eta -ustiapena, sinadura elektronikoa, ikerketa-proiektuen garapena, ekipamendu zientifikoa eta teknologikoa erabiltzeko lagapena, Consortium Agreement direlakoak, material-transferentzia…).
 • Banku-kontratazioa (zorraren birnegoziazioa, hipoteka-eraketa, lease-back, finantza-rentinga…).
 • Kontratu zibilak (finka-banaketak eta -elkartzeak, obra berriaren deklarazioa eta jabetza horizontalaren eraketa, higiezinen jabetza…).