Kooperatiboa

  • Zenbait kooperatiba-motaren eraketa.
  • Estatutu sozialak eta, dagokionean, barne-araudiak idaztea eta aldatzea.
  • Abokatu aholkulariaren funtzioak.
  • Dokumentazio sozialaren ardura.
  • Bazkideen eskubideak eta betebeharrak.
  • Enpresak sozietate kooperatibo bihurtzeko eraldaketa juridikoak.
  • Kooperatiben zerga-sistema.