Kontsumoa eta produktuarekiko erantzukizuna

  • Enpresak aholkatzea kontsumitzaileen erreklamazioen kasuan, bai administrazio-bidean, bai auzibidean.
  • Kontsumoaren arloko espediente zehatzaileak.
  • Kontsumo-arbitrajeak.
  • Produktuen merkataritza-bermeak idaztea.
  • Aholkularitza eta negoziazioa, produktua dela medio kontsumitzaileek edo aseguru-etxeek erantzukizun zibilagatik jarritako erreklamazio eta demanden kasuan.