Konkurtsoak

  • Hartzekodunen defentsa konkurtso-egoeretan (kontratu-harremanak, konpentsazio-eskubideak, berrintegrazio-ekintzak…).
  • Kredituen onarpena.
  • Hartzekodunekin negoziatzeko prozedura, deklarazioa egin baino lehen edo hura saihesteko.
  • Abokatuen zuzendaritza eta aholkularitza konkurtso-egoeran dauden sozietateentzat (konkurtso-deklarazioaren eskaera, hitzarmena izapidetzea, likidazio-prozesua, arazo intzidentalak).
  • Konkurtsoan dauden sozietateen esleipena.
  • Merkataritza-sozietateen administratzaileen defentsa, konkurtsoa kalifikatzen denean.