Jabetza industriala eta intelektuala, eta lehia

  • Jabetza industriala eta intelektualaren eskubideak erabiltzeko lizentzia-kontratuak.
  • Jabetza industriala eta intelektualaren eskubideen lagapen-kontratuak.
  • Teknologia transferitzeko kontratuak.
  • Patenteen jabekidetza-akordioak.
  • Jabetza industrial eta intelektualeko eskubideak urratzeagatik errekerimenduak aurkeztea eta defendatzea.
  • Jabetza industrialeko eskubideekin lotutako prozedurak (arau-haustea, baliogabetasuna, ukapen-ekintza).
  • Lehia desleialeko praktikei buruzko aholkularitza.
  • Lehia desleialari aurre egiteko prozedurak.