Auzibidea

Abokatuen zuzendaritza eta aholkularitza, merkataritza-arlo zibileko prozesu orotan:

  • Kontratuko eta kontratutik kanpoko erantzukizuneko ekintzetan.
  • Sozietate-gatazkekin (akziodunen arteko gatazkak, administratzaileen erantzukizuna, akordio sozialen inpugnazioa, administrazio-kontseiluaren erabakiak…) lotutako ekintzak.
  • Merkataritzako kontratu zibilei buruzko prozedurak (horniketa, makinak, obrak egitea, eraikuntza, agentzia, banaketa, etab.).
  • Diru-kopuruen erreklamazioak (kanbio-letra, txeke eta zor-agiriei buruzko kanbio-prozedurak, prozedura monitorioak…).
  • Betearazpen-prozedurak (fidantzak dokumentu publikoan, bermea, hipoteka, titulu judizialak…).
  • Nazioarteko prozesuak (lehia-kontuak, jurisdikzio-immunitatearen suposizioak, atzerriko epaien betearazpena eta aintzatespena…).
  • Apelazio-, arau-hauste prozesaleko ohiz kanpoko, kasazio- eta babes eskeko errekurtsoak.

Abokatuen zuzendaritza eta aholkularitza, lan-arloko prozesu orotan:

  • Abokatuen zuzendaritza eta aholkularitza banakako prozesuetan eta prozesu kolektiboetan.
  • Erregu-, kasazio- eta babes eskeko errekurtsoa.
  • Gatazkak epaitegietatik kanpo konpontzeko prozedurak (adiskidetzea, bitartekotza eta arbitrajea).