Administrativo

 • Kontratazio publikoari buruzko aholkularitza.
 • Agiriak egitea, kontratazio publiko mota orotarako.
 • Kontratazioaren arloan alegazioak eta helegiteak egitea.
 • Alegazioak eta helegiteak egitea, espediente zehatzaileetan.
 • Sektore publikoko kontratuei buruzko Legearen arloko txostenak egitea.
 • Hirigintzari buruzko aholkularitza.
 • Plangintza-tresnak egitea.
 • Hirigintza-hitzarmenak.
 • Desjabetze-espedienteak.
 • Lurzoruaren kalitatearekin lotutako izapideei buruzko aholkularitza.
 • Laguntza publikoen eta dirulaguntzen justifikazioari buruzko aholkularitza eta laguntza.